Aktualności-prawo niestacjonarne

WRZEŚNIOWE DYŻURY PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH WPiA

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy terminy  w letniej sesji poprawkowej. Dane uzupełniane są na bieżąco. Czytaj więcej

Ostateczny termin egzaminu z prawa karnego u prof. dr hab. M. Szczepaniec

Ostateczny termin egzaminu z prawa karnego dla osób, które mają przywrócony II terminu u prof. dr hab. Marii Szczepaniec odbędzie się 23.09.2017 r. o godz. 11.00 w sali 201. Do egzaminu mogą przystapić tylko osoby z decyzją Dziekana o przywróconym terminie.

Egzamin poprawkowy u dra W. Kwiatkowskiego

Egzamin poprawkowy z postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego u dra W. Kwiatkowskiego dla osób z przywróconym terminem odbędzie się w dniu 28.09.2017 r. o godz. 17.00 sala 1704.

Dyżur dr Ziemowita Cieślika we wrześniu

Dyżur dr Ziemowit Cieślik 22.09.2017 r. godz.16.30 sala 1737

Dyżur Pani Profesor Ireny Lipowicz

Informujemy, że dyżur Pani Profesor Ireny Lipowicz zostaje przełożony na dzień 27 września godz. 15.00

Wydział Prawa i Administracji UKSW Nr 1 w Polsce

Mamy przyjemność poinformować, iż zgodnie z rankingiem opublikowanym w dniu 21 lipca br. w ogólnopolskim dzienniku "Rzeczpospolita", WPiA UKSW zajął pierwsze miejsce pośród akademickich wydziałów prawa w kategorii najbardziej popularnych wydziałów prawa w Polsce podczas tegorocznej rekrutacji na I rok studiów.  

O jedno miejsce na pierwszym roku stacjonarnych studiów prawniczych starało się średnio aż 6,64 chętnych. Dziękujemy za zaufanie !!!

Wnioski o stypendium ministra

Szanowni Państwo wnioski o stypendium ministra (wraz z załącznikami) mogą Państwo składać do 15 września br. we właściwym Dziekanacie WPiA.

Glosa Studentki Prawa

Pani Weronika Stawińska, studentka V roku Prawa, jest autorką glosy, opublikowanej we wrześniowym wydaniu Orzecznictwa Sądów Polskich - Wolters Kluwer. Studentka glosowała orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego na temat ponownego rozpatrzenia sprawy i wyłączenia pracownika organu administracji państwowej.

Rozliczenie roku

Szanowni Państwo,

Przypominamy o konieczności zgłoszenia programu do rozliczenia.

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach