Biblioteka i czytelnia Wydziału Prawa i Administracji UKSW

 

W dniach 12 - 15 lutego 2018 r. (poniedziałek-czwartek) Biblioteka czynna w godzinach 9:00-15:00.

Szanowni Państwo,

KARTY OBIEGOWE w pierwszej kolejności należy uzupełniać w Bibliotece WPiA, następnie w Bibliotece Głównej.

Katalog książek i czasopism Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji został dodany do katalogu Biblioteki Głównej UKSW w zintegrowanym systemie bibliotecznym Koha. Biblioteka WPiA jest pierwszą z bibliotek wydziałowych, której zbiory zostały dołączone do budowanego centralnego systemu informacji bibliotecznej UKSW. 

Wypożyczanie książek i czasopism jest możliwe po aktywacji konta czytelnika:

  1. Kliknij Zaloguj się a następnie Jeżeli posiadasz konto CAS, kliknij tutaj, żeby się zalogować. Dane logowania są takie same jak do USOS UKSW.
  2. Zaakceptuj Regulamin(y) udostępniania zbiorów.

Funkcję karty bibliotecznej pełni legitymacja studencka i doktorancka; pracownicy UKSW korzystają na podstawie kart dostępowych.

W celu skutecznej komunikacji z Państwem prosimy uprzejmie o aktualizację swoich danych osobowych w systemie Koha, w tym szczególnie adresu e-mail.

Przetrzymanie wypożyczonej pozycji skutkuje brakiem możliwości realizacji nowego zamówienia. Opłata za przetrzymanie jednej książki wynosi 50 gr za każdy dzień zwłoki.

KARY PIENIĘŻNE będą naliczane od dnia 17 kwietnia 2017 r.

Dokonywanie opłat za przetrzymane książki możliwe jest tylko poprzez przelew bankowy na rachunek uczelni: Bank Zachodni WBK 80 1090 1014 0000 0001 2338 8216
W tytule wpłaty należy wpisać: nazwisko, imię i nr legitymacji studenckiej lub doktoranckiej oraz „Opłata za przetrzymanie książek ”

           Godziny otwarcia Biblioteki Wydziałowej

                - poniedziałek           godz. 9.00 - 15.00

                - wtorek-czwartek     godz. 8.30 - 16.30

                - piątek                     godz. 10.00 - 18.00

                - sobota zjazdowa    godz. 9.00 - 15.00  

 

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji UKSW powołana została Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 5 czerwca 2003 roku. Ponad 2 lata zajęły prace związane z przygotowaniem   pomieszczeń oraz gromadzeniem i porządkowaniem zbiorów. Oficjalne otwarcie Biblioteki nastąpiło w październiku   2005 roku.

Bibliotekę WPiA UKSW tworzą Biblioteka Ogólna i Biblioteki Katedr. W Bibliotece gromadzone jest piśmiennictwo z zakresu nauk prawnych, administracji i stosunków międzynarodowych. Zbiory biblioteczne tworzą także encyklopedie, słowniki specjalistyczne, leksykony oraz informatory. Aktualnie zbiory biblioteczne liczą ponad 20 000 woluminów. Biblioteka posiada również pokaźny zbiór czasopism krajowych i zagranicznych.

Studenci i pracownicy naukowi WPiA UKSW mają możliwość wypożyczania zbiorów na zewnątrz, a także korzystania na miejscu z czasopism i pojedynczych egzemplarzy książek. Ponadto użytkownikami biblioteki są czytelnicy spoza Wydziału.

W Czytelni znajdują się stanowiska komputerowe z dostępem do internetu oraz prawniczych baz elektronicznych.

 

 

  

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach