Biblioteka i czytelnia Wydziału Prawa i Administracji UKSW

 

Biblioteka WPiA zostaje zamknięta do dnia 29.11.2020 r. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6.11.2020 

Zachęcamy do korzystania z usługi skanowania materiałów bibliotecznych.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt: tel. 225699764, biblioteka_prawo@uksw.edu.pl

USŁUGA BEZPŁATNEGO SKANOWANIA MATERIAŁÓW BIBLIOTEKI WPiA UKSW

dla pracowników i studentów UKSW

 

 • zapotrzebowanie proszę wysyłać na adres: biblioteka_prawo@uksw.edu.pl;
 • wysyłając zamówienie proszę podać imię, nazwisko, nr albumu i jednostkę UKSW;
 • zgłoszenie musi zawierać dokładne dane bibliograficzne zamawianego fragmentu (autor, tytuł książki/czasopisma, lokalizacja, sygnatura, tytuł rozdziału/artykułu) np.
  • w przypadku książki: G. Jędrejek, Wykładnia przepisów prawa cywilnego, XVI.1, 24094, Rodzaje wykładni s. 52-55;
  • w przypadku czasopisma: Państwo Prawo, 2017 nr 6, C.164, M. Filipczak, Dopuszczalność przeciwdowodu braku zagrożenia s.101-114;
 • jednorazowo można zamówić 2 fragmenty (rozdział z książki bądź artykuł z czasopisma) o łącznej maksymalnej ilości 30 stron;
 • realizacja zamówień w ciągu max 3 dni roboczych.

Biblioteka nie udziela zezwoleń na publikację oraz nie odpowiada za dalsze wykorzystanie materiałów reprodukowanych ze swoich zbiorów, a podlegających ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.

Z przesłanych materiałów można korzystać w ramach dozwolonego użytku osobistego (art. 23 ust.) oraz dydaktycznego (art. 27 ust.).

Biblioteka nie bierze odpowiedzialności za naruszenia prawa autorskiego dokonane przez osobę składającą zamówienie.

 

           Godziny otwarcia Biblioteki Wydziałowej

                - poniedziałek           godz. 9.00 - 15.00

                - wtorek-czwartek     godz. 8.30 - 16.30

                - piątek                      godz. 10.00 - 18.00

                - sobota zjazdowa    godz. 9.00 - 15.00  

Szanowni Państwo,

zachęcamy do korzystania w Bibliotece WPiA UKSW z następujących programów prawniczych:

·         LEX – logowanie po IP w sieci UKSW, dostęp z zewnątrz poprzez platformę http://pulpit.uksw.edu.pl

·         LEGALIS – logowanie na stronie https://legalis.pl/ –  dostęp po IP, dostęp z zewnątrz poprzez platformę http://pulpit.uksw.edu.pl

·         HEINONLINE – logowanie na stronie https://heinonline.org/ (aby otrzymać login i hasło, należy skontaktować się z nami bezpośrednio wysyłając maila na biblioteka_prawo@uksw.edu.pl)

Dostęp do innych elektronicznych baz danych możliwy jest poprzez stronę Biblioteki Głównej www.biblioteka.uksw.edu.pl oraz przez platformę http://pulpit.uksw.edu.pl

Szanowni Państwo,

KARTY OBIEGOWE w pierwszej kolejności należy uzupełniać w Bibliotece WPiA, następnie w Bibliotece Głównej.

Katalog książek i czasopism Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji został dodany do katalogu Biblioteki Głównej UKSW w zintegrowanym systemie bibliotecznym Koha tworząc katalog bibliotek UKSW.


Katalog bibliotek UKSW obejmuje:

 • katalog książek, czasopism, prac dyplomowych i starych druków Biblioteki Głównej;
 • katalog Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji;
 • katalog Biblioteki Wydziału Nauk Humanistycznych;
 • katalog Biblioteki Wydziału Nauk Pedagogicznych.

Wypożyczanie książek i czasopism jest możliwe po aktywacji konta czytelnika:

 1. Kliknij Zaloguj się a następnie Jeżeli posiadasz konto CAS, kliknij tutaj, żeby się zalogować. Dane logowania są takie same jak do USOS UKSW.
 2. Zaakceptuj Regulamin(y) udostępniania zbiorów.

Funkcję karty bibliotecznej pełni legitymacja studencka i doktorancka; pracownicy UKSW korzystają na podstawie kart dostępowych.

W celu skutecznej komunikacji z Państwem prosimy uprzejmie o aktualizację swoich danych osobowych w systemie Koha, w tym szczególnie adresu e-mail.

Przetrzymanie wypożyczonej pozycji skutkuje brakiem możliwości realizacji nowego zamówienia. Opłata za przetrzymanie jednej książki wynosi 50 gr za każdy dzień zwłoki.

KARY PIENIĘŻNE są naliczane od dnia 17 kwietnia 2017 r.

Dokonywanie opłat za przetrzymane książki możliwe jest tylko poprzez przelew bankowy na rachunek uczelni: Bank Zachodni WBK 80 1090 1014 0000 0001 2338 8216
W tytule wpłaty należy wpisać: nazwisko, imię i nr legitymacji studenckiej lub doktoranckiej oraz Opłata za przetrzymanie książek.

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji UKSW powołana została Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 5 czerwca 2003 roku. Ponad 2 lata zajęły prace związane z przygotowaniem   pomieszczeń oraz gromadzeniem i porządkowaniem zbiorów. Oficjalne otwarcie Biblioteki nastąpiło w październiku   2005 roku.

Bibliotekę WPiA UKSW tworzą Biblioteka Ogólna i Biblioteki Katedr. W Bibliotece gromadzone jest piśmiennictwo z zakresu nauk prawnych, administracji i stosunków międzynarodowych. Zbiory biblioteczne tworzą także encyklopedie, słowniki specjalistyczne, leksykony oraz informatory. Aktualnie zbiory biblioteczne liczą ponad 20 000 woluminów. Biblioteka posiada również pokaźny zbiór czasopism krajowych i zagranicznych.

Studenci i pracownicy naukowi WPiA UKSW mają możliwość wypożyczania zbiorów na zewnątrz, a także korzystania na miejscu z czasopism i pojedynczych egzemplarzy książek. Ponadto użytkownikami biblioteki są czytelnicy spoza Wydziału.

W Czytelni znajdują się stanowiska komputerowe z dostępem do internetu oraz prawniczych baz elektronicznych.

 

 

  

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach