Biblioteka i czytelnia Wydziału Prawa i Administracji UKSW

Godziny otwarcia Biblioteki UKSW w wakacje:

Dzień tygodnia

Kampus Dewajtis
(Wypożyczalnia, Czytelnia)

Kampus Wóycickiego(Wypożyczalnia, Czytelnia)

1 lipiec

8.00 – 15.30

8.00 – 18.00

2-31. lipiec

8.00 – 15.30

8.00 – 15.30

1-31 sierpień

10.00-14.00

10.00-14.00

1-30 wrzesień

8.00 – 16.00

08.00 – 16.00

Soboty
lipiec-wrzesień

BIBLIOTEKA NIECZYNNA

BIBLIOTEKA NIECZYNNA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbiór zamówionych materiałów jest możliwy wyłącznie w godzinach pracy Biblioteki po otrzymaniu drogą mailową informacji o możliwości odbioru zamówionych pozycji.

Usługa korzystania z księgozbioru Biblioteki Nauk Prawnych jest możliwa w bud. 23 w pok. 110.

Usługa bezpłatnego skanowania wybranych fragmentów materiałów odbywa się wg Procedury świadczenia usługi skanowania w okresie występowania pandemii COVID-19.

 

Kontakt do Biblioteki WPiAtel. 22 569 97 64, 22 561 90 27; biblioteka_prawo@uksw.edu.pl

        Szanowni Państwo,

zachęcamy do korzystania w Bibliotece WPiA UKSW z następujących programów prawniczych:

·         LEX – logowanie po IP w sieci UKSW, dostęp z zewnątrz poprzez platformę http://pulpit.uksw.edu.pl

·         LEGALIS – logowanie na stronie https://legalis.pl/ –  dostęp po IP, dostęp z zewnątrz poprzez platformę http://pulpit.uksw.edu.pl

·         HEINONLINE – logowanie na stronie https://heinonline.org/  dostęp z zewnątrz poprzez platformę http://pulpit.uksw.edu.pl

Dostęp do innych elektronicznych baz danych możliwy jest poprzez stronę Biblioteki Głównej www.biblioteka.uksw.edu.pl oraz przez platformę http://pulpit.uksw.edu.pl

Katalog książek i czasopism Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji został dodany do katalogu Biblioteki Głównej UKSW w zintegrowanym systemie bibliotecznym Koha tworząc katalog bibliotek UKSW.


Katalog bibliotek UKSW obejmuje:

  • katalog książek, czasopism, prac dyplomowych i starych druków Biblioteki Głównej;
  • katalog Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji;
  • katalog Biblioteki Wydziału Nauk Humanistycznych;
  • katalog Biblioteki Wydziału Nauk Pedagogicznych.

Wypożyczanie książek i czasopism jest możliwe po aktywacji konta czytelnika:

  1. Kliknij Zaloguj się a następnie Jeżeli posiadasz konto CAS, kliknij tutaj, żeby się zalogować. Dane logowania są takie same jak do USOS UKSW.
  2. Zaakceptuj Regulamin(y) udostępniania zbiorów.

Funkcję karty bibliotecznej pełni legitymacja studencka i doktorancka; pracownicy UKSW korzystają na podstawie kart dostępowych.

W celu skutecznej komunikacji z Państwem prosimy uprzejmie o aktualizację swoich danych osobowych w systemie Koha, w tym szczególnie adresu e-mail.

Przetrzymanie wypożyczonej pozycji skutkuje brakiem możliwości realizacji nowego zamówienia. Opłata za przetrzymanie jednej książki wynosi 50 gr za każdy dzień zwłoki.

KARY PIENIĘŻNE są naliczane od dnia 17 kwietnia 2017 r.

DOKONYWANIE OPŁAT

Dokonywanie opłat za przetrzymane książki możliwe jest tylko poprzez przelew bankowy na rachunek uczelni: Bank Zachodni WBK 80 1090 1014 0000 0001 2338 8216


W tytule wpłaty należy wpisać:

studenci i doktoranci: nazwisko, imię i nr legitymacji studenckiej lub doktoranckiej oraz Opłata za przetrzymanie książek,

pracownicy naukowi: nazwisko, imię Wydział j oraz Opłata za przetrzymanie książek.

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji UKSW powołana została Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 5 czerwca 2003 roku. Ponad 2 lata zajęły prace związane z przygotowaniem   pomieszczeń oraz gromadzeniem i porządkowaniem zbiorów. Oficjalne otwarcie Biblioteki nastąpiło w październiku   2005 roku.

Bibliotekę WPiA UKSW tworzą Biblioteka Ogólna i Biblioteki Katedr. W Bibliotece gromadzone jest piśmiennictwo z zakresu nauk prawnych, administracji i stosunków międzynarodowych. Zbiory biblioteczne tworzą także encyklopedie, słowniki specjalistyczne, leksykony oraz informatory. Aktualnie zbiory biblioteczne liczą ponad 20 000 woluminów. Biblioteka posiada również pokaźny zbiór czasopism krajowych i zagranicznych.

Studenci i pracownicy naukowi WPiA UKSW mają możliwość wypożyczania zbiorów na zewnątrz, a także korzystania na miejscu z czasopism i pojedynczych egzemplarzy książek. Ponadto użytkownikami biblioteki są czytelnicy spoza Wydziału.

W Czytelni znajdują się stanowiska komputerowe z dostępem do internetu oraz prawniczych baz elektronicznych.

 

 

  

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach