Biblioteka i czytelnia Wydziału Prawa i Administracji UKSW

 

Szanowni Państwo,

w związku z remontem budynku 17 i brakiem możliwości sprawnego funkcjonowania Biblioteki WPiA we wrześniu zapraszamy do budynku 23, pokój 110B (boczne wejście do Filii Biblioteki UKSW).

Książki można wypożyczać po wcześniejszym zamówieniu ich przez system KOHA i umówieniu się z bibliotekarzem na odbiór telefonicznie 225699764, bądź mailowo: biblioteka_prawo@uksw.edu.pl

Zwroty również po wcześniejszym umówieniu telefonicznym bądź mailowym.

Wypożyczalnia Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji zostaje uruchomiona

z dniem 5 czerwca 2020 r.

 

Wypożyczenia i zwroty będą prowadzone w poniedziałki, środy i piątki w godzinach  9.00 - 13.00.

 

Usługa wypożyczeń obejmuje tylko materiały ze zbiorów Biblioteki WPiA dopuszczone do wypożyczania na zewnątrz.

 

Realizacja wypożyczeń i zwrotów odbywa się bez możliwości wejścia Czytelników do budynków Wydziału. Wypożyczenia i zwroty przyjmowane są poprzez okno biblioteki znajdujące się na ścianie, na której są drzwi wejściowe do budynku.


Odbiór materiałów jest możliwy we wskazane dni w godzinach 9.00 – 13.00 po otrzymaniu drogą mailową  potwierdzenia realizacji złożonego zamówienia.


Czytelnicy oraz pracownicy Biblioteki WPiA są zobowiązani do przestrzegania przepisów dotyczących zachowania reżimu sanitarnego wydawanych przez Władze Państwowe i Uczelniane. W szczególności dotyczy to zachowania bezpiecznego odstępu (1,5 metra od innej osoby) oraz posiadania założonej maseczki ochronnej oraz rękawiczek.


Po podejściu do wyznaczonego okna,  Czytelnik poda legitymację lub kartę dostępu i będzie oczekiwał na zamówione materiały w wyznaczonym miejscu.

 

Pełna procedura wypożyczania i zwrotów materiałów bibliotecznych w okresie występowania pandemii COVID-19.pdf

 

Do 30.09.2020 r. zostaje zawieszone naliczanie należności za przetrzymanie książek wypożyczonych do  11.03.2020 r. (włącznie). Natomiast dla wypożyczeń dokonanych w Bibliotece WPiA UKSW od 5.06.2020 r. obowiązują  regulaminowe zasady naliczania opłat za przetrzymanie wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

 

Jednocześnie informujemy, że od dnia 5 czerwca br. usługa skanowania materiałów bibliotecznych ulega ograniczeniu. Zamówienia na skany fragmentów materiałów bibliotecznych będą realizowane wyłącznie:


1.    Na materiały znajdujące się w Bibliotece WPiA, których nie można wypożyczyć (status „tylko na miejscu”  i "księgozbiór podręczny").

2.    Dla osób zamieszkałych poza terenem m. st. Warszawy (na podstawie miejsca zamieszkania podanego przez Czytelnika w systemie USOS).

3.    Dla pracowników UKSW prowadzących zdalne nauczanie - w ramach dozwolonego użytku dydaktycznego (art. 27 i 27.1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.).

4.    Dla bibliotek krajowych i zagranicznych w ramach Wypożyczalni Międzybibliotecznej.

W szczególnych przypadkach decyzję o wykonaniu usługi podejmie Kierownik Biblioteki Wydziałowej.
 

Istotne zmiany dotyczące korzystania z usług Biblioteki WPiA będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej biblioteki.

USŁUGA BEZPŁATNEGO SKANOWANIA MATERIAŁÓW BIBLIOTEKI WPiA UKSW

dla pracowników i studentów UKSW

 

 • zapotrzebowanie proszę wysyłać na adres: biblioteka_prawo@uksw.edu.pl;
 • wysyłając zamówienie proszę podać imię, nazwisko, nr albumu i jednostkę UKSW;
 • zgłoszenie musi zawierać dokładne dane bibliograficzne zamawianego fragmentu (autor, tytuł książki/czasopisma, lokalizacja, sygnatura, tytuł rozdziału/artykułu) np.
  • w przypadku książki: G. Jędrejek, Wykładnia przepisów prawa cywilnego, XVI.1, 24094, Rodzaje wykładni s. 52-55;
  • w przypadku czasopisma: Państwo Prawo, 2017 nr 6, C.164, M. Filipczak, Dopuszczalność przeciwdowodu braku zagrożenia s.101-114;
 • jednorazowo można zamówić 2 fragmenty (rozdział z książki bądź artykuł z czasopisma) o łącznej maksymalnej ilości 30 stron;
 • realizacja zamówień w ciągu max 7 dni roboczych.

Biblioteka nie udziela zezwoleń na publikację oraz nie odpowiada za dalsze wykorzystanie materiałów reprodukowanych ze swoich zbiorów, a podlegających ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.

Z przesłanych materiałów można korzystać w ramach dozwolonego użytku osobistego (art. 23 ust.) oraz dydaktycznego (art. 27 ust.).

Biblioteka nie bierze odpowiedzialności za naruszenia prawa autorskiego dokonane przez osobę składającą zamówienie.

 

           Godziny otwarcia Biblioteki Wydziałowej

                - poniedziałek           godz. 9.00 - 15.00

                - wtorek-czwartek     godz. 8.30 - 16.30

                - piątek                     godz. 10.00 - 18.00

                - sobota zjazdowa    godz. 9.00 - 15.00  

Szanowni Państwo,

zachęcamy do korzystania w Bibliotece WPiA UKSW z następujących programów prawniczych:

·         LEX – logowanie po IP w sieci UKSW, dostęp z zewnątrz poprzez platformę http://pulpit.uksw.edu.pl

·         LEGALIS – logowanie na stronie https://legalis.pl/ –  dostęp po IP, dostęp z zewnątrz poprzez platformę http://pulpit.uksw.edu.pl

·         HEINONLINE – logowanie na stronie https://heinonline.org/ (aby otrzymać login i hasło, należy skontaktować się z nami bezpośrednio wysyłając maila na biblioteka_prawo@uksw.edu.pl)

Dostęp do innych elektronicznych baz danych możliwy jest poprzez stronę Biblioteki Głównej www.biblioteka.uksw.edu.pl oraz przez platformę http://pulpit.uksw.edu.pl

Szanowni Państwo,

KARTY OBIEGOWE w pierwszej kolejności należy uzupełniać w Bibliotece WPiA, następnie w Bibliotece Głównej.

Katalog książek i czasopism Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji został dodany do katalogu Biblioteki Głównej UKSW w zintegrowanym systemie bibliotecznym Koha tworząc katalog bibliotek UKSW.


Katalog bibliotek UKSW obejmuje:

 • katalog książek, czasopism, prac dyplomowych i starych druków Biblioteki Głównej;
 • katalog Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji;
 • katalog Biblioteki Wydziału Nauk Humanistycznych;
 • katalog Biblioteki Wydziału Nauk Pedagogicznych.

Wypożyczanie książek i czasopism jest możliwe po aktywacji konta czytelnika:

 1. Kliknij Zaloguj się a następnie Jeżeli posiadasz konto CAS, kliknij tutaj, żeby się zalogować. Dane logowania są takie same jak do USOS UKSW.
 2. Zaakceptuj Regulamin(y) udostępniania zbiorów.

Funkcję karty bibliotecznej pełni legitymacja studencka i doktorancka; pracownicy UKSW korzystają na podstawie kart dostępowych.

W celu skutecznej komunikacji z Państwem prosimy uprzejmie o aktualizację swoich danych osobowych w systemie Koha, w tym szczególnie adresu e-mail.

Przetrzymanie wypożyczonej pozycji skutkuje brakiem możliwości realizacji nowego zamówienia. Opłata za przetrzymanie jednej książki wynosi 50 gr za każdy dzień zwłoki.

KARY PIENIĘŻNE są naliczane od dnia 17 kwietnia 2017 r.

Dokonywanie opłat za przetrzymane książki możliwe jest tylko poprzez przelew bankowy na rachunek uczelni: Bank Zachodni WBK 80 1090 1014 0000 0001 2338 8216
W tytule wpłaty należy wpisać: nazwisko, imię i nr legitymacji studenckiej lub doktoranckiej oraz Opłata za przetrzymanie książek.

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji UKSW powołana została Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 5 czerwca 2003 roku. Ponad 2 lata zajęły prace związane z przygotowaniem   pomieszczeń oraz gromadzeniem i porządkowaniem zbiorów. Oficjalne otwarcie Biblioteki nastąpiło w październiku   2005 roku.

Bibliotekę WPiA UKSW tworzą Biblioteka Ogólna i Biblioteki Katedr. W Bibliotece gromadzone jest piśmiennictwo z zakresu nauk prawnych, administracji i stosunków międzynarodowych. Zbiory biblioteczne tworzą także encyklopedie, słowniki specjalistyczne, leksykony oraz informatory. Aktualnie zbiory biblioteczne liczą ponad 20 000 woluminów. Biblioteka posiada również pokaźny zbiór czasopism krajowych i zagranicznych.

Studenci i pracownicy naukowi WPiA UKSW mają możliwość wypożyczania zbiorów na zewnątrz, a także korzystania na miejscu z czasopism i pojedynczych egzemplarzy książek. Ponadto użytkownikami biblioteki są czytelnicy spoza Wydziału.

W Czytelni znajdują się stanowiska komputerowe z dostępem do internetu oraz prawniczych baz elektronicznych.

 

 

  

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach